wtorek, 8 marca 2016

Zimowe pocztówki/Winter views

Nastał marzec, a wraz z nim wczesna wiosna, którą tak lubię - żegnam się więc z zimą kilkoma pocztówkami z ziemi kłodzkiej.

March has come, along with the earliest spring, which I'm so fond of - therefore I'm bidding farewell to winter sending a couple of views from Kłodzko Land.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz