sobota, 5 marca 2016

Wodospad Wilczki i Przełęcz Puchaczówka/The Waterfall of the Wilczka River and the Puchaczówka Mountain Pass

Pewnego dnia, gdy z powodu uporczywego deszczu i gęstych mgieł nie można było pójść w góry...

Once upon a time, when due to the constant rain and thick fogs we could not climb in the mountains...


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz